प्रदेश नम्बर १ मा एकलाख ३६ हजार वेरोजगार

प्रदेश नम्बर १ मा एकलाख ३६ हजार वेरोजगार

विराटनगर–नेपालको तथ्याङ्गकलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १ मा १५ बर्ष माथिको जनसख्या ३५ लाख ५६ हजार रहेको मध्ये १२ लाख ८ हजार जनसंख्या रोजगारीमा रहेका छन् । जस मध्ये ७ लाख ६६ हजार पुरुष र ४ लाख ४२ हजार महिला रहेका छन् । १५ बर्ष भन्दा बढी उमेरको जनसंख्या १ लाख ३६ हजार जनसंख्या बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ ।

सबै भन्दा बढी बेरोजगारी भएको प्रदेश नम्बर २ हो । प्रदेश नम्बर २ मा २०.१ प्रतिशत वेरोजगारी भएको तथ्याङ्गक छ । सबैभन्दा कम बेरोजगारी भएको प्रदेश ३ रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्गक विभागले विराटनगरमा नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रदेश स्तरीय नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा विभागले यस्तो तथ्याङ्गक सार्वजनिक गरेको हो ।

तथ्याङ्गक विभागका अनुसार नेपालमा अझै ९ लाख ८ हजार जनसंख्या बेरोजगार रहेको देखिएको छ । जस मध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला बेरोजगारीमा छन् । बेरोजगार मध्ये बसोबासको आधारमा ६ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा र २ लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् ।

सम्बन्धित खवर