शिक्षक सेवाको लाइसेन्स खुल्यो (पुरा विवरण सहित हेर्नुस)

शिक्षक सेवाको लाइसेन्स खुल्यो (पुरा विवरण सहित हेर्नुस)

पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगका लागि लाइसेन्स नखुलेका कारण समस्या भइरहेको सुन्नमा आइरहेको थियो । आयोगले सोमबार प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षण गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट निम्न लिखित योग्यता र शर्तको अधिनमा रही अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुनको लागि अनलाईन दरखास्त आव्हान गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर